اطلاعات تماس بندعلی

بهترین راه تماس با من ارسال رایانامه (ایمیل) به نشانی bandali@gnu.org
است. برای مکاتبهٔ امن با من می‌توانید از کلید عمومی من[۱] برای
رمزنگاری پیام‌تان استفاده کنید. اثر انگشت (fingerprint) این کلید
BE62 7373 8E61 6D6D 1B3A 08E8 A21A 0202 4881 6103 است.
برای یادگیری چگونگی رمزنگاری رایانامه می‌توانید به راهنمای محافظت
از ایمیل شخصی[۲] تهیه شده توسط بنیاد نرم‌افزار آزاد مراجعه کنید.

[۱] https://bndl.org/bandali-pubkey.txt
[۲] https://emailselfdefense.fsf.org/fa/

به غیر از رایانامه می‌توانید با من از طریق برخی شبکه‌های آی‌آر‌سی (IRC)
تماس بگیرید. برای این کار، به حساب bandali در شبکه‌های libera[۳] و
oftc[۴] پیغام بفرستید. برای دیگر راه‌های ارتباطی، لطفا ابتدا از طریق
نشانی رایانامه بالا با من تماس بگیرید تا در صورت لزوم راه مناسب دیگری
پیدا کنیم.

[۳] https://libera.chat
[۴] https://www.oftc.net


                 -*-

متن ساده: https://bndl.org/fa/bandali-contact.fa.txt