سایت شخصی بندعلی

من یک فعال نرم‌افزار آزاد و کارشناس ارشد علوم رایانه هستم. به عنوان یک عضو پروژهٔ گنو، سرپرستی نرم‌افزارهای جمی و گنو آیس‌کت را بر عهده دارم و همچنین در توسعهٔ تعداد دیگری از برنامه‌ها و بخش‌های گنو مثل ایمکس و ساوانا مشارکت می‌کنم.

نوشته‌ها

در اینجا می‌توانید برخی یادداشت‌ها و نوشته‌هایم در رابطه با موضوعات مورد علاقه‌ام یا مسائلی که برایم مهم هستند را بخوانید. این نوشته‌ها همچنین از طریق خوراک‌های اتم و آر‌اس‌اس در دسترس هستند.


Copyright © 2012–2021 bandali

Copying and distribution of this file, with or without modification, are permitted in any medium without royalty provided the copyright notice and this notice are preserved. This file is offered as-is, without any warranty.

رونوشت و توزیع این پرونده، با یا بدون تغییر، در سراسر دنیا بدون حق امتیاز و در هر رسانه‌ای مجاز است، به شرطی که این اعلان و اعلان حق تکثیر حفظ شود. این پرونده به صورت موجود و بدون هیچ گونه ضمانت ارائه می‌شود.